Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

График за работа провеждане на заниманията по физическо възпитание, музика и допълнителни дейности / англ и руски език, нар.танци, таекуон-до, худ.гимнастика, футбол и баскетбол/

ГРАФИК за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                            

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

9.30ч. АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ

10.30ч. НТ

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

9.30 ч. АЕ

9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

9.30 ч. МВ

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч. МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч.  ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 9.30 ч. МВ

  9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол  

15.00 ч. ТД

 

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч.  АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч.  МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч.  ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 9.30 ч. МВ

  9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол  

15.00 ч. ТД

 

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч.  АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч.  МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч.  ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 9.30 ч. МВ

  9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол  

15.00 ч. ТД

 

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч.  АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч.  МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч.  ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 9.30 ч. МВ

  9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол  

15.00 ч. ТД

 

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч.  АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч.  МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч.  ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 9.30 ч. МВ

  9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол  

15.00 ч. ТД

 

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч.  АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч.  МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ

 

9.30 ч. МВ

 

10.00 ч. МВ

10.00ч. ФК

 

 

10.30- нт

 

11.00 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.З0 ч. .Футбол

15.00 ч.ТД

 

15.00ч.  ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.З0 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 9.30 ч. МВ

  9.30 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч. АЕ

 

10.00 ч. МВ

10.00 ч. ФК

10.30 ч. АЕ

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

 

11.30 ч. Футбол  

15.00 ч. ТД

 

 

15.00 ч. ХГ

 

 

15.00 ч.ТД

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІV А

 

9.00 ч. МВ

 

9.00 ч. ФК

 

10.30ч. НТ

 

 

9.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00 ч.  АЕ

 

 

10.30 ч. АЕ

 

 

10.30 ч.  МВ

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ХГ

11.30 ч. Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ГРАФИК  за използване на кабинета за чуждоезиково обучение , физк.салон и музикален салон

 

<t

група

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

 ­ І А

 

 

 

10.00 ч. МВ

 

 

 

9.30. МВ

 

 

 

 

 

9.30 ч.ФК

 

 

 

 

І  Б

 

 

9.30 ч. МВ

 

 

 

10.30 ч. МВ

 

 

 

10.00 ч. ФК

 

 

ІІ А                                                                                          

 

9.00 ч. АЕ

 

Мв -9.00

 

10.30ч. НТ

 

 

10.30 ч. НТ

 

 

 

 

9.30ч.  АЕ

9.00. мв

 

10.00 ч. ФК

 

 

 

 

10.00ч. ФК

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч. ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч. ТД

 

15.00 ч.ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІ Б

 

 

 

10.30 ч. НТ

9.00 ч. АЕ 

 10.30ч. НТ

 

9.30 ч. ФК

 

 

 

 

9.30ч. ФК

 

9.30 ч. МВ

10.00 ч. АЕ

 

 

 

 

 

10.30 ч МВ

 

 

10.30- нт

 

11.30 ч. Баскетбол

15.00 ч.  ХГ

11.30 ч. .Футбол

15.00 ч ТД

15.00 ч. ХГ

 

15.00 ч.ТД

11.30 ч. Баскетбол

15.00 Футбол

ІІІ А

 

 

 

10.30 ч. НТ

 

9.00 ч. ФК

 

  9.30 ч. АЕ

 9.30 ч. АЕ