Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Народни танци

 

       Разучаване на детски музикални танцови игри, хора и танци. Чрез тях се изгражда у детето музикалната и танцова култура.

 

       Физическото укрепване се постига с разнообразни музикални и танцови упражнения и детски игри. Развива се формиране на умения и навици за сценични изпълнения на музикалните игри и танци при децата.


       Обучението по народни танци се провежда от Войн Войнов, преподавател по народни танци, висше образование със специалност „Българска народна хореография”- Музикална академия- Пловдив- режисьор–хореограф. Главен художествен ръководител на ТА „Актавис “.


       Занятията се провеждат в три възрастови групи, два пъти седмично по 30 мин.: Сряда от 9.00 ч. и Петък от 15.00ч.

 

       Такса - 12,00лв. месечно - на две вноски по 48,00 лв.