Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Група Цветя

 

Учителки: Снежана Таушанска
                 Евелина Савова

 

Помощник-възпитател: Добрина Андонова

 

Група „Цветя” – деца родени 2013 година.
Групата е на І етаж, вход ул. „Венелин”