Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Група Калинки

 

Учителки: Емилия Карабельова
                 Елена Миланова

 

Помощник-възпитател: Сашка Манова

 

Група „Калинки” – деца родени 2010 година.
Групата е на ІІ етаж, вход ул. „Първи май”