Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Група Слънчица

 

Учителки: Елза Иванова
                Росица Тамбуракова

 

Помощник-възпитател: Галина Кочева

 

Група „Слънчица” – деца родени 2011 година.
Групата е на І етаж, вход ул. „Венелин”