Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

СГ "Усмивки"

Учителки: Анастасия Димитрова

                  Спаска Паликарска

Помощник-възпитател: Елена Челенкова

 

Специална група за деца с увреждания "Усмивки" е разновъзрастова

Вход ул. "Велико Търново"