Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Уважаеми родители,

с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/ се наложиха промени в устройствените документи на детската градиина - Правилник за дейността, нова Програмна система, нови Правила за прием и др. Предстоят още промени, които се отнасят до Вас, родителите,  като най-важната от тях е създаването на Обществен съвет, който е задължителен по новия закон и който Ви предоставя възможността да участвате активно в работата на детската градина.

Молим Ви да се запознаете с качените документи на сайта, тъй като ще се наложи да декларирате, че сте запознати с промените.

Формуляр на декларацията ще Ви бъде предоставен на организираните пред декември 2016 родителски срещи.