Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Съобщение

За родителите на децата, родени 2015 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че от 05.02. до 23.02.2018 г. презаверяваме подадените молби за прием на децата преди влизането в сила на Общинската наредба за прием, приета на 30.09.2016.