Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

създаване на обществен съвет

Покана - обществен съвет

П О К А Н А

във връзка с чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 

Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви поканим на срещи с родителите (по групи ) на следните дати :

 

13.12.2016 от 17.00 – за първите и четвъртите групи

14.12.2016 от 17:00 - за вторите и третите групи в занималните на групите .

 

Срещите ще преминат при следния дневен ред:
1. Дейност на Обществения съвет към училището, съгласно Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
2. Определяне на двама родители, представители на групата , които да вземат участие в събранието за избор на Обществен съвет /редът за създаване на обществените съвети е описан в глава втора от цитирания по горе Правилник.

За срещите с родителите се води протокол.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата можете да откриете на сайта на детската градина

 


01.12.2016                                                                 Райна Хаджийска
                                                               Директор на ДГ”Калина”