Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

психолог, логопед и ресурсно подпомагане

Екип за подпомагане на личностното развитие на децата

Координатор - Радостина Макариева - психолог  - ЮЗУ - Благоевград , специалност "Психология"

Членове :   Калинка Каракашева – ресурсен учител -  ЮЗУ – Благоевград, специалност „Специална педагогика”- Логопедия

                  Анна Михайлова - логопед - ЮЗУ - Благоевград , специалност "Специална педагогика" - логопедия и слухово-речева рехабилитация