Facebook
ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Етични правила за взаимоотношенията между родителите и екипа на детската градина

Етични правила

за взаимоотношенията между родителите

и екипа на детската градина

 

„Децата са нашето огледало”

 

 1. „Добро утро” и „Довиждане” – задължения и за двете страни.
 2. Говорим на книжовен български език.
 3. Не спорим пред децата.
 4. При проблем разговаряме вежливо, в удобно за двете страни време.
 5. Спазваме Правилника – не закъсняваме и не бързаме.
 6. Не се коментираме пред децата и не лепим етикети на възрастни и деца.
 7. Съобразяваме се с моментното състояние на другата страна и проявяваме толерантност.
 8. От децата ще научим много неща едни за други – нека сме дискретни.
 9. Извиняваме се.

   10.Не вземаме чужди вещи.

 

Етични правила

за взаимоотношенията между родителите

и екипа на детската градина

 

„Децата са нашето огледало”

 

 1. „Добро утро” и „Довиждане” – задължения и за двете страни.
 2. Говорим на книжовен български език.
 3. Не спорим пред децата.
 4. При проблем разговаряме вежливо, в удобно за двете страни време.
 5. Спазваме Правилника – не закъсняваме и не бързаме.
 6. Не се коментираме пред децата и не лепим етикети на възрастни и деца.
 7. Съобразяваме се с моментното състояние на другата страна и проявяваме толерантност.
 8. От децата ще научим много неща едни за други – нека сме дискретни.
 9. Извиняваме се.

   10.Не вземаме чужди вещи.

 

Етични правила

за взаимоотношенията между родителите

и екипа на детската градина

 

„Децата са нашето огледало”

 

 1. „Добро утро” и „Довиждане” – задължения и за двете страни.
 2. Говорим на книжовен български език.
 3. Не спорим пред децата.
 4. При проблем разговаряме вежливо, в удобно за двете страни време.
 5. Спазваме Правилника – не закъсняваме и не бързаме.
 6. Не се коментираме пред децата и не лепим етикети на възрастни и деца.
 7. Съобразяваме се с моментното състояние на другата страна и проявяваме толерантност.
 8. От децата ще научим много неща едни за други – нека сме дискретни.
 9. Извиняваме се.

   10.Не вземаме чужди вещи.